Triple-A rating voor Nederland bevestigd

Onlangs bevestigde kredietwaardigheidsbeoordelaar Fitch Ratings de triple-A rating voor Nederland. Ondanks die rating behoudt Nederland echter wel haar negatieve outlook.

De triple-A rating staat voor de hoogst mogelijke kredietwaardigheidsstatus. Nederland heeft deze gekregen door de ‘sterke onderliggende economische, institutionele en kredietfundamenten’, aldus Fitch Ratings.

Daarnaast heeft Nederland een sterke financieringsflexibiliteit, aldus het ratingbureau, en spelen ook sterke binnenlandse instituten, een reputatie van solide budgettair beleid en een geschiedenis van brede publieke en politieke consensus voor begrotingsdiscipline, een positieve rol. Volgens Fitch was de politieke consensus onlangs echter fragieler.

Door de verslechterende publieke schulddynamiek blijft de outlook echter negatief. Deze schulddynamiek blijft echter binnen de grenzen die gelden voor een AAA rating.

Fitch Ratings verwacht verder dat de Nederlandse staatsschuld in 2018 op zijn top zal zijn en een hoogte zal bereiken van 80% van het bruto binnenlands product (bbp). In de jaren daarna zal het slechts zeer geleidelijk afnemen.

Ook het herstel van de economie zal volgens Fitch niet snel gaan.